اطلاعات ساختمانها

 

خلاصه ای از فعالیتهای حوزه عمرانی

 

حوزه عمرانی یکی از بخش های فعال دانشگاه آزاد اسلامی اراک است و افزایش کیفی و کمی آموزش و پژوهش متضمن وجود فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی مناسب مطابق با استانداردهای علمی است. که در همین راستا حوزه معاونت عمرانی فضاهای مناسبی در حوزه های آموزشی، آزمایشگاهی، ورزشی، اداری، فرهنگی و تفریحی را احداث کرده است و در حال حاضر این واحد دانشگاهی با وجود حدود 102 هکتار زمین و دارای 50 ساختمان به مساحت 107501 متر مربع فضای آموزشی، اداری، ورزشی، و رفاهی می باشد و 7 سایت مجزا حاصل تلاش و کوشش مهندسین و کارکنان این حوزه می باشد.

 

1)- ساختمان آزمایشگاه ها: 

عملیات اجرایی این ساختمان با زیر بنای 3874 متر مربع در 5 طبقه با سازه اسکلت فلزی درتاریخ 90/4/25شروع و بطور کامل انجام گردیده  و در تاریخ 94/1/18  توسط کارشناسان سازمان مرکزی تحویل موقت شد و در حال بهره برداری می باشد.

 

 

 

 

 

2)-پروژه دانشکده داروسازی:

  تکمیل عملیات اجرایی فاز دوم  این ساختمان  در تاریخ 93/7/12شروع  و با زیر بنای 6200 متر مربع در 4 طبقه با سازه اسکلت فلزی  اجرا شده است. در تاریخ 94/1/18توسط کارشناسات سازمان مرکزی تحویل موقت گردید و ساختمان آماده بهره برداری می باشد.