معرفی معاون

معاون عمرانی

نام و نام خانوادگی : ایمان میرزاده

تلفکس : 334130645-086

سال تولد : 1357

آدرس الکترونیکی :  mirzadeh399@yahoo.com

سطح تحصیلات : دانشجوی دکترای مهندسی عمران

پست سازمانی : معاون عمرانی

 

سوابق آموزشی و اجرایی:

  • عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک از سال 83 تاکنون
  • مدیر پژوهش دانشکده فنی
  • مدیر دانشجویی دانشکده فنی
  • معاون عمرانی از سال 89 تا کنون
  • طراح، مجری و ناظر پایه یک نظام مهندسی ساختمان
  • کارشناس رسمی دادگستری
  • کارشناس ماده 27 نظام مهندسی ساختمان

 

سوابق پژوهشی:

  • تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های ملی و منطقه ای: 14
  • تعداد مقالات ارائه شده در سمینارها و کنفرانس های بین المللی: 3

 

افتخارات و جوایز:

      ·   معاون عمرانی برتر در منطقه 5 در سال 92